Zaterdag 25 december – Eerste Kerstdag

Overzicht van alle diensten

Eerste collecte:  Diaconie, Kerk in Actie: kinderen in de knel
Tweede collecte:  Kerk, Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, m.m.v. de Kruiskerkcantorij, alleen online, orde van dienst
Paaskerk
09.30 uur: ds. Barbara de Groot, m.m.v. enkele leden van koor ‘Anthem’, orde van dienst
11.30 uur: ds. Werner Pieterse, dienst bedoeld voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden, ook hier wordt het kerstverhaal verteld
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.H. van Daalen, Nijkerk
18.30 uur: Kerstviering kinderen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: Bram Oudenapsen


Toelichting op de 1e collecte: Kerk in Actie – kinderen in de knel
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt.
Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte!

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kinderen in de Knel.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.
Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/.


Toelichting op de 2e collecte: Wijkwerk
De kersttijd grijpen we aan om iets extra’s te doen bijvoorbeeld met en voor onze kinderen en jongeren. Zoals bijvoorbeeld een kinderkerstfeest gericht op hun eigen beleving. Uw  gift wordt onder andere besteed om dit mogelijk te maken.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk Paaskerk / Kruiskerk / Pelgrimskerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.
Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/.


Overzicht collecte-opbrengsten 3e kwartaal 2021 >