Vrijdag 24 december – Kerstavond

Overzicht van alle diensten

Eerste collecte:  Diaconie, Kerk in Actie: kinderen in de knel
Tweede collecte:  Kerk, Wijkwerk

Kinderkerstviering
16.30 uur: een speciale online viering, via Kerkdienstgemist.nl, vanuit boerderij De Meent in Amstelveen.
Kruiskerk
22.00 uur: ds. Roel Knijff, kerstnachtdienst (alleen online), orde van dienst
Paaskerk
21.30 uur: ds. Werner Pieterse, kerstnachtdienst (alleen online), orde van dienst
Vreugdehof
Kerstmiddag: Uschi Janssen en Ellen Kok


Toelichting op de 1e collecte: Kerk in Actie – kinderen in de knel
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt.
Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte!

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kinderen in de Knel.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.
Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/.


Toelichting op de 2e collecte: Wijkwerk
Vanavond collecteert elke wijk voor de muziek in de kerk.
Voor het orgel, voor het koor of cantorij. Want wat is een kerstviering zonder muziek (en dus zonder musicus)?
Dat dit ons veel waard is, kan blijken uit de opbrengst van deze collecte.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk Paaskerk / Kruiskerk / Pelgrimskerk
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.
Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/.


Overzicht collecte-opbrengsten 3e kwartaal 2021 >