Zondag 24 oktober

Overzicht van alle diensten

Zo/ 24-10

Eerste collecte: Diaconie, Jeugddiaconaat
Tweede collecte: Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Marianne Bogaard, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. ter Maten, Kesteren
18.30 uur: ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aa
Pelgrimskerk
10.30 uur: mw. Nelly Versteeg, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: onbekend

Do/ 28-10

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. Odien van ‘t Riet


Toelichting 1e collecte  Diakonie: Jeugddiaconaat
Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee. Door diaconale werkvormen in te passen in bestaande jeugdwerkactiviteiten, zoals Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de gemeente gewerkt aan diaconale bewustwording onder kinderen en jongeren. Door te collecteren voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale thema’s en activiteiten te ontwikkelen en bij kinderen en jongeren onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jeugddiaconaat.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

Toelichting 2e collecte Kerk: Eredienst & pastoraat in onze gemeente
Deze collecte is bestemd voor het pastoraat, voor het omzien naar elkaar. Onze samenleving staat aan de vooravond van een grote verandering. Nu nog zijn 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. In 2030 zijn er dat 2,1 miljoen. Met de meesten van die ouderen gaat het fysiek gelukkig goed. Maar meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich eenzaam te voelen. Door eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken kan veel ‘leed’ worden voorkomen. Uw gift in deze collecte is een mooi begin om uw steentje hieraan bij te dragen.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. . Eredienst & pastoraat.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >