Zondag 17 oktober

Overzicht van alle diensten

Eerste collecte: Diaconie, wijkdoel
Tweede collecte:  Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff (maaltijd van de Heer), orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: Prop. E.C. de Waard, Driesum
18.30 uur: ds. J.A. Mol, Driesum
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Eric Bras


Toelichting 1e collecte  Diakonie: Wijkdoel
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkdoel Paaskerk/Kruiskerk/Pelgrimskerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

Toelichting 2e collecte Kerk: Wijkwerk
Paaskerk Wijkwerk
De collecte van deze week is bestemd voor het wijkwerk. Deze week brengen wij de ‘Zonnehuisbus’ onder uw aandacht. Voor hen waarvoor het lastig is om zelfstandig naar de kerk te komen, rijdt ‘Zonnehuisbus’. Hiermee worden mensen thuis opgehaald. De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd om deze bus te laten rijden.
Kruiskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, Kruispuntjes, liturgieën. Mogen wij u alvast heel hartelijk danken voor uw gift?
Pelgrimskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de liturgieën. Mogen wij u alvast heel hartelijk danken voor uw gift?

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk Paaskerk/Kruiskerk/Pelgrimskerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >