Zondag 10 oktober

Overzicht van alle diensten

Eerste collecte: Diaconie, Werelddiaconaat Kameroen – Samen werken aan een stabiele toekomst
Tweede collecte:  Kerk, Jong Protestant – Geloofsopvoering door ouders en kerk samen

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse en ds. Roelf Knijff, Intrededienst van ds. R. Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: geen dienst; op kerkdienstgemist.nl bij Paaskerk verbonden met Kruiskerk
Pauluskerk
10.00 uur: Prop. P. van der Schee, Hoevelaken
18.30 uur: ds. J.B ten Hove, Veenendaal
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: Arianne Geudeke
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Gerard Timmermans


1e collecte  Diakonie: U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kameroen.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

2e collecte Kerk: U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jong Protestant.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >