Zondag 10 oktober

Overzicht van alle diensten

Zo/ 10 – 10

Eerste collecte: Diaconie, Werelddiaconaat Kameroen – Samen werken aan een stabiele toekomst
Tweede collecte:  Kerk, Jong Protestant – Geloofsopvoering door ouders en kerk samen

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot en ds. Roelf Knijff, Intrededienst van ds. Roelf Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: geen dienst; op kerkdienstgemist.nl/Paaskerk verbonden met Kruiskerk
19.30 uur: meditatieve viering met liederen uit Taizé, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: Prop. P. van der Schee, Hoevelaken
18.30 uur: ds. J.B ten Hove, Veenendaal
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: Arianne Geudeke
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Gerard Timmermans

Do/ 14-10

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor Hans Dornseiffen


Toelichting 1e collecte  Diakonie: Kerk in Actie: Kameroen- Samen werken aan een stabiele toekomst
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kameroen.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

Toelichting 2e collecte Kerk: Jong Protestant – Geloofsopvoeding door ouders en kerk samen
Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. geloofsopvoeding.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >