Zondag 3 oktober

Overzicht van alle diensten

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Anna Poot
Tweede collecte:  Kerk, Kerk en Israël, verbonden door gesprek en ontmoeting

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Themaviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas, Bodegraven
18.30 uur: ds. T. Overbeeke, Reeuwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: Benita Spronk


1e collecte  Diakonie: U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Anna Poot.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

2e collecte Kerk: U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kerk en Israël.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >