Zondag 3 oktober

Overzicht van alle diensten

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Anna Poot
Tweede collecte:  Kerk, Kerk en Israël, verbonden door gesprek en ontmoeting

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Themaviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas, Bodegraven
18.30 uur: ds. T. Overbeeke, Reeuwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: Benita Spronk


Toelichting 1e collecte  Diakonie: Stichting Anna Poot
De gezondheidszorg in ontwikkelingslanden -vooral in Afrika- laat nog veel te wensen over. Nog steeds is er een tekort aan geschoolde artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedisch personeel en verloskundigen. Als gevolg van het artsentekort komt er een aanzienlijk deel van de preventie, diagnostiek en behandeling op de schouders van verpleegkundigen terecht. Door een bijdrage te leveren aan scholing van verpleegkundigen en verloskundigen wil de stichting de gezondheidszorg verbeteren, zorgen dat studerenden zich financieel kunnen redden en het toekomstperspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren. Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Anna Poot.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

Toelichting 2e collecte Kerk: Kerk en Israël: verbonden door gesprek en ontmoeting
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kerk en Israël.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >