Zondag 26 september

Overzicht van alle diensten

Eerste collecte:  Diaconie, Voedselbank in Amstelveen
Tweede collecte:  Kerk, Kerk in Actie Zending: Israël/Palestina, Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen

Kruiskerk
10.00 uur: dr. Bettine Siertsema, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle a/d IJssel
18.30 uur: ds. J.P. Nap, Hoevelaken
Pelgrimskerk
10.30 uur: dhr. Chr. Koldewijn, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: drs. Eric Bras
Vreugdehof
10.30 uur: pastor J. Adolfs

Donderdag 30 september
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Mw. Odien van ‘t Riet


Toelichting op de 1e collecte
Voedselbank Amstelveen
De Voedselbank  verstrekt wekelijks voedselpakketten aan inwoners die om financiële redenen niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien. De 40 vrijwilligers spannen zich hiervoor belangeloos in.  Op dit moment verzorgt de Voedselbank voor circa  125 huishoudens ( 370 personen) een voedselpakket.  De Voedselbank streeft ernaar om een gezond en gevarieerd voedselpakket te verstrekken.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Voedselbank.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

Toelichting op de 2e collecte
Kerk in Actie: Israël/Palestina – Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Meer Vrede.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >