Zondag 19 september

Overzicht van alle diensten

Eerste collecte: Diaconie, Kerk in Actie in Syrië – de kerk als plek van hoop en herstel
Tweede collecte:  Kerk, Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.D. Goijert, Nijkerk
18.30 uur: Prop. H.J. Teeuwissen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: dr. Bram Oudenampsen


Toelichting op de 1e collecte
Kerk in Actie: Syrië – de kerk als plek van hoop en herstel
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Syrië.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

Toelichting op de 2e collecte
Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. Dit keer is de opbrengst onder andere bestemd voor de extra aandacht die we hebben besteed aan de start van het nieuwe seizoen om bijvoorbeeld de startzondag een feestelijk tintje te geven.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >