Zondag 12 september

Overzicht van alle diensten

Eerste collecte: Diaconie, Jeugddiaconaat
Tweede collecte: Kerk, Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Mirjam Buitenwerf, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot en ds. Werner Pieterse, Startzondag, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.J. Paul, Ede
18.30 uur: ds. G.C. Klok, Putten
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: dr. Femke Stock
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

donderdag 16 september
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. Lydia Meiling


Toelichting op de 1e collecte: Jeugddiaconaat
Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee. Door diaconale werkvormen in te passen in bestaande jeugdwerkactiviteiten, zoals Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de gemeente gewerkt aan diaconale bewustwording onder kinderen en jongeren. Door te collecteren voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale thema’s en activiteiten te ontwikkelen en bij kinderen en jongeren onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jeugddiaconaat.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

Toelichting 2e collecte: Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop
Door Kliederkerk, door deze creatieve vorm van kerk-zijn weten gezinnen de weg naar haar kerk weer te vinden. Meer dan de helft van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken met dank aan kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. In Amstelveen bestaat het Kliederkerk al een aantal jaar. Collecteer mee om kliederkerk ook in andere plaatsen te laten groeien.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kliederkerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >