Zondag 5 september

Overzicht van alle diensten

Eerste collecte: Diaconie, KIA werelddiaconaat –  Ghana: een sterke kerk op een kwetsbare plek
Tweede collecte: Kerk, Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W.H.Th Moehn, Hilversum, Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. H. Schipaanboord, Rotterdam, Dankzegging Heilig Avondmaal
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Bram Sneep, orde van dienst

Kapel VUmc
10.00 uur: Eric Bras


Toelichting op de 1e collecte: Kerk in Actie: Ghana – een sterke kerk op een kwetsbare plek
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Ghana.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

Toelichting op de 2e collecte: Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente
Hoewel het spannend blijft wat voor mogelijkheden er dit najaar in groepsverband mogelijk zijn, hebben de predikanten en kerkelijk werkers weer een inspirerend aanbod ‘Leren en bezinnen’ voor u samengesteld. Een afwisselend programma voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden uit Amstelveen en Buitenveldert. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere besteed aan de kosten die hiervoor worden gemaakt.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. leren.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >