Zondag 29 augustus

Overzicht van alle diensten

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Geertien Morsink, orde van dienst
16.30 uur Muzikale Vesper, liturg: Ds. Niek Scholten
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. G.M. van Meijeren, Zeist
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Gerard Timmermans


toelichting 1e collecte  Diakonie:
Stichting Derde Wereld Hulp

SDWH zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada aan de oostkust van India. Het belangrijkste doel is dat de kinderen in de toekomst op eigen benen kunnen staan.
Op dit moment helpen we ook de arme mensen vanuit het dorp waar het kindertehuis staat en de mensen uit de sloppenwijk. De werkloosheid raakt deze mensen enorm. We voorzien deze mensen regelmatig van een voedselpakket.
Helpt u weer mee? Kijk voor meer informatie op SDWH.nl.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. India.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

toelichting 2e collecte Kerk:
Communicatie in onze gemeente

In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze activiteiten daarom nog actiever onder de aandacht van de mensen brengen. Paulus ging op de Areopagus staan; in deze tijd is internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. Met de opbrengst van deze collecte wordt onder andere het onderhouden van de websites betaald.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. communicatie.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >