Zondag 5 december – Tweede Advent

Overzicht van alle diensten

Zo/ 5-12

Eerste collecte: Diaconie, Jeugddiaconaat
Tweede collecte:  Kerk, KIA zending, Rwanda: opvang en scholing kwetsbare kinderen

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Themaviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Geene, Katwijk
18.30 uur: ds. J.A.J. Pater, Noordwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: Benita Spronk
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Do/ 9-12

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Pastor Hans Dornseiffen


Toelichting op de 1e collecte: Jeugddiaconaat
Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee. Door diaconale werkvormen in te passen in bestaande jeugdwerkactiviteiten, zoals Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de gemeente gewerkt aan diaconale bewustwording onder kinderen en jongeren. Door te collecteren voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale thema’s en activiteiten te ontwikkelen en bij kinderen en jongeren onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jeugddiaconaat.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.
Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/.


Toelichting op de 2e collecte: Kerk in Actie: Randa – opvang en scholing kwetsbare kinderen
Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, onder wie kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over hiv/aids op scholen en in kerken.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Rwanda.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.
Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/.


Overzicht collecte-opbrengsten 3e kwartaal 2021 >