Zondag 28 november – Eerste Advent

Overzicht van alle diensten

Eerste collecte: Diaconie, KIA werelddiaconaat. Moldavië: kerken geven kinderen een toekomst
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle a/d IJssel
18.30 uur: ds. H.J. Lam, Werkendam
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, Oecumenische dienst in De Goede Herder, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: Eric Bras


Toelichting 1e collecte  Diakonie: Kerk in Actie: Moldavië – Kerken geven kinderen een toekomst
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Moldavië.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de  link voor de 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

Toelichting 2e collecte Kerk: Eredienst & pastoraat in onze gemeente
De kerk is meer dan een huis waar je (weer) welkom bent. In de kerk huist een gemeenschap die naar elkaar omziet en naar elkaar luistert. Predikanten en pastoraal medewerkers hebben aandacht voor het verhaal van de ander. Zij bieden iedereen die daar behoefte aan heeft een luisterend oor. Jong en oud. De collecteopbrengst wordt onder andere hiervoor ingezet.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. eredienst en pastoraat.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >