Zondag 21 november

Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar

Overzicht van alle diensten

Zo/21-11

Eerste collecte:  Diaconie, wijkdoel
Tweede collecte:  Kerk, Landelijk pastoraat, omzien nar elkaar

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, gedachtenisdienst, orde van dienst
Paaskerk
09.30 uur: ds. Barbara de Groot, gedachtenisdienst, orde van dienst
11.00 uur: ds. Werner Pieterse, gedachtenisdienst, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: Onbekend, Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. P.J. Krijgsman, Ridderkerk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Siep Lanser, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: Femke Stock
Vreugdehof
10.30 uur: Pater Gerard Timmermans

Do/25-11

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur:  drs. Renger Prent


Toelichting 1e collecte  Diakonie: Wijkdoel

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkdoel Paaskerk/Kruiskerk/Pelgrimskerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

Toelichting 2e collecte Kerk: Landelijk pastoraat: omzien naar elkaar
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. landelijk pastoraat.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >