Zondag 14 november

Overzicht van alle diensten

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting de Regenboog
Tweede collecte:  Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Bara van Pelt, orde van dienst
19.30 uur: Taizéviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: Prop. H. Kramer, Urk (voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. J.N. Zuijderduijn, Oosterwolde
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen


Toelichting 1e collecte  Diakonie: Stichting De Regenboog
De inloophuizen van De Regenboog Groep zijn een vangnet voor dak- en thuislozen. Ze vinden er voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. Ze kunnen langskomen voor een gezonde maaltijd, een douche en schone kleren. Voor sommigen is het inloophuis ook een springplank naar meer eigen regie. Het maatschappelijk werk en dagbesteding helpen daarbij. Veel bezoekers helpen mee om het inloophuis draaiend te houden. Helpt u ook mee met een financiële bijdrage?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. St. de Regenboog.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de  link voor de 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/

Toelichting 2e collecte Kerk: Wijkwerk
Vooruitkijkend op alle muzikale mogelijkheden die weer mogen collecteert elke wijk vandaag voor het eigen wijkwerk gericht op de muziek in de kerk. Voor alle musici, het orgel, voor het koor of cantorij. Want wat is een kerkdienst zonder muziek (en dus zonder musicus)? Dat dit ons veel waard is, kan blijken uit de opbrengst van deze collecte.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk Paaskerk / Kruiskerk / Pelgrimskerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >