Zondag 14 november

Overzicht van alle diensten

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting de Regenboog
Tweede collecte:  Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Bara van Pelt, orde van dienst
19.30 uur: Taizéviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: Prop. H. Kramer, Urk (voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. J.N. Zuijderduijn, Oosterwolde
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen


Toelichting 1e collecte  Diakonie: …….

Toelichting 2e collecte Kerk:……….


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >