Zondag 7 november

Overzicht van alle diensten

Zo/ 7-11

Eerste collecte: Diaconie, Kerk in Actie, Guatermala, sterke en weerbare vrouwen
Tweede collecte:  Kerk, vormings- en toerustingswerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot (themaviering: richting in je leven), orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.J. Barth, Nederlangbroek
18.30 uur: ds. C. Blenk, Den Haag
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Arianne Geudeke
Vreugdehof
10.30 uur: onbekend

Do/ 11-11

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. Renger Prent


Toelichting 1e collecte  Diakonie: Kerk in Actie: Guatemala – Sterke en weerbare vrouwen
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Guatemala.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Toelichting 2e collecte Kerk: Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente
Het verhaal van God en de mensen en de verbinding met elkaar en met de schepping vormt de bron voor het aanbod ‘Leren en Bezinnen’ van onze Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Een inspirerend programma voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden uit Amstelveen en Buitenveldert. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere besteed aan de kosten die hiervoor worden gemaakt.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. leren en bezinnen.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2021 >