Zondag 6 februari

Overzicht van alle diensten

Zo/ 6 feb.

Eerste collecte:  Werelddiaconaat: Oeganda – Goed boeren in een lastig klimaat
Tweede collecte:  Kerk, Jeugd- en jongerenwerk in onze eigen gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse,  Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijf, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos
18.30 uur: ds. H.B. van der Knijff, Wilsum
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, cantatedienst, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Arianne Geudeke
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Uschi Janssen

Vr/ 11 feb.

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Werelddiaconaat: Oeganda – Goed boeren in een lastig klimaat
Vandaag collecteren we voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren houtbesparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te maken?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Goed Boeren


Toelichting op de 2e collecte: Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente
Voor het jeugd- en jongerenwerk staan tot deze zomer diverse bijeenkomsten en activiteiten gepland. Als de coronamaatregelen het toelaten, is er iedere week Kinderdienst, iedere twee weken een gezamenlijke Kruis-Paas Tienerdienst, is er basiskatechisatie en worden ouders uitgenodigd voor speciale vieringen (Kerk op Schoot, Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk). Onder andere voor deze activiteiten is de opbrengst bestemd.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Jeugd en Jongerenwerk


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2021 >