Zondag 6 februari

Overzicht van alle diensten

Zo/ 6 feb.

Eerste collecte:  Werelddiaconaat: Oeganda – Goed boeren in een lastig klimaat
Tweede collecte:  Kerk, Jeugd- en jongerenwerk in onze eigen gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse,  Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos
18.30 uur: ds. H.B. van der Knijff, Wilsum
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, cantatedienst, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Arianne Geudeke
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Uschi Janssen

Vr/ 11 feb.

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Overzicht collecte-opbrengsten 3e kwartaal 2021 >