Zondag 13 februari

Overzicht van alle diensten

Zo/ 13 feb.

Eerste collecte: Diaconie, Kerk in Actie: Nepal – meer werkgelegenheid voor jongeren
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze eigen gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, themaviering, orde van dienst
19.30 uur: meditatieve Taizéviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Veerman, Katwijk
18.30 uur: ds. G.M. van Meijeren, Zeist
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Jacob Meinders, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Benita Spronk

Do/ 17 feb.

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. Renger Prent

Vr/ 18 feb.

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: ds. Anneke Buitenbos


Toelichting op de 1e collecte: Kerk in Actie: Nepal – meer werkgelegenheid voor jongeren
Vandaag collecteren we jongeren in Nepal. De werkloosheid in Nepal is, vooral op het platteland, erg hoog. Daarom vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar werken ze onder slechte arbeidsomstandigheden tegen een laag loon. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal. Hun inkomsten vielen toen in één klap weg.
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat jongeren in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen bijvoorbeeld een vakopleiding, hulp bij het opstarten van een pluimveebedrijf of naaiatelier, of ondersteuning bij het vinden van een stageplek. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Nepal Noodhulp


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst & pastoraat in onze gemeente
De kerk is meer dan een huis waar je (weer) welkom bent. In de kerk huist een gemeenschap die naar elkaar omziet en naar elkaar luistert. Predikanten en pastoraal medewerkers hebben aandacht voor het verhaal van de ander. Zij bieden iedereen die daar behoefte aan heeft een luisterend oor. Jong en oud. De collecteopbrengst wordt onder andere hiervoor ingezet.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Eredienst en Pastoraat


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2021 >