Zondag 20 februari

Overzicht van alle diensten

Zo/ 20 feb.

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Derde Wereldhulp
Tweede collecte:  Kerk, Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Mirjam Buitenwerf, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.P. Nap, Hoevelaken, Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. G.C. Kok, Putten
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Vr/ 25 feb.

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Stichting Derde Wereld Hulp
SDWH zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada aan de oostkust van India. Het belangrijkste doel is dat de kinderen in de toekomst op eigen benen kunnen staan.
Op dit moment helpen we ook de arme mensen vanuit het dorp waar het kindertehuis staat en de mensen uit de sloppenwijk. De werkloosheid raakt deze mensen enorm. We voorzien deze mensen regelmatig van een voedselpakket.
Helpt u weer mee? Kijk voor meer informatie op SDWH.nl.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Derde Wereldhulp.


Toelichting op de 2e collecte: Wijkwerk
Deze week collecteren we voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de nieuwsbrief en voor kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Wijkwerk.


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2021 >