Zondag 27/2 Wo 2/3 Do 3/3 Vr 4/3

Overzicht van alle diensten

Zo/  27 februari
Eerste collecte:  Diaconie, Wijkdoel
Tweede collecte:  Kerk, Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
16.30 uur: Muzikale Vesper, liturg: ds. Sieb Lanser
Paaskerk
10.00 uur: prop. Jesse de Bruin, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas, Bodegraven
18.30 uur: ds. G. Lugthart, Kamerik
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: Femke Stock

Wo / 2 maart

Paaskerk
19.30 uur: ds. Barbara de Groot, oecumenische aswoensdag viering, orde van dienst

Do / 3 maart

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur:  Hans Dornseiffen

Vr/ 4 maart

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Pastor Jan Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: Wijkwerk

Wijkdoelcollecte Paaskerk:
Een groep Amstelveners heeft enige tijd geleden het initiatief genomen voor het opzetten van een hospice. Dit ‘Hospice Amsteloever’ moet komen aan de Lindenlaan, op het braakliggende stuk grond naast de Paaskerk. Behalve het hospice staan daar ook een gezondheidscentrum met huisartsen, fysiotherapie en een apotheek gepland. Het moet een kleinschalige voorziening worden met zes gastplekken, waar mensen in hun eigen levensstijl hun laatste levensdagen doorbrengen. Het hospice richt zich op iedereen, ongeacht levensovertuiging of geaardheid.
De bouw zou in juli 2022 van start moeten gaan en de initiatiefnemers rekenen op een bouwtijd van zo’n tien maanden. Naast medisch personeel zijn straks zo’n 80 tot 90 vrijwilligers nodig en er moet samenwerking komen met een plaatselijk zorginstituut.
Naast de kosten voor de bouw van het hospice is er geld nodig voor de inrichting en voor de exploitatie gedurende de eerste jaren. Het Rijk gaat n.l. pas financieel bijdragen als het hospice haar bestaansrecht in de eerste periode van twee jaar heeft bewezen.
Uw financiële bijdrage is dan ook van levensbelang voor ‘Hospice Amsteloever’!

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk Kruiskerk / Paaskerk / Pelgrimskerk


Toelichting op de 2e collecte: Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente

Ook voor het komende seizoen wil onze gemeente weer een bron van inspiratie zijn d.m.v. lezingen en het houden van kringen. Dit gebeurt alles onder voorbehoud van wat er mogelijk is, in het kader van een afwisselend programma ”Leren en Bezinnen”. Het is voor alle gemeenteleden en geinteresseerden in Amstelveen en Buitenveldert. De opbrengst van deze collecte is onder andere voor deze activiteiten bestemd.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Vorming en toerusting.


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2021 >