Vr/ 15 april Goede Vrijdag

Overzicht van alle diensten

Vr/ 15 april Goede Vrijdag
Eerste collecte: geen
Tweede collecte:  geen

Kruiskerk
19.30 uur: Marcus Passion
Paaskerk
19.30 uur: ds. Barbara de Groot, Paasoratorium orde van dienst
Pauluskerk
19.30 uur: ds. J. Kommers, Harderwijk
Pelgrimskerk
19.30 uur: ds. Harmen de Vries, Cantatedienst, orde van dienst
Vreugdehof
10.30 uur: Ellen Kok
’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Pastor Jan Adolfs en ds. Coosje Verkerk


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2021 >