Do/ 14 april Witte Donderdag

Overzicht van alle diensten

Do/ 14 april Witte Donderdag
Eerste collecte:  Diaconie, Kerkwebradio
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst & Pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
19.30 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
19.30 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Pelgrimskerk
19.30 uur: ds. Harmen de Vries, Heilig Avondmaal, orde van dienst
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Hans Dornseiffen


Toelichting op de 1e collecte: Kerkwebradio
Door de Kerkwebradio is het mogelijk om thuis de kerkdienst mee te kunnen luisteren. Dit wordt zeer op prijs gesteld door mensen die door ouderdom en/of ziekte niet meer naar de dienst kunnen komen. De diaconie stelt de benodigde kastjes gratis beschikbaar en betaalt ook de onderhoudskosten van de kastjes. De gebruikskosten van ongeveer €7,- worden zo mogelijk door de luisteraar zelf betaald. Om de kastjes kosteloos te blijven leveren vragen we vandaag uw bijdrage.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kerkweb.


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst en pastoraat in onze gemeente
Deze Stille Week, waarin we de lijdensweg en kruisiging van de heer Jezus Christus herdenken, is voor ons vooral een tijd van bezinning. Zo gaan we samen op weg van donker naar licht, op weg naar Pasen. Door de activiteiten die hierop zijn gericht willen we een plek van betekenis blijven voor mensen in Amstelveen en Buitenveldert. Uw gift geeft hieraan betekenis. Dank u wel.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Eredienst en Pastoraat.


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2021 >