Zondag 10/4 Di 12/4

Overzicht van alle diensten

Zo/ 10 april Palmzondag

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Wereldhuis
Tweede collecte:  Kerk, Jong Protestant: PaasChallenge –  inleven in het paasverhaal

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
19.30 uur: Taizéviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. de Jager, Barneveld
18.30 uur: ds. M. Noorderijk, Zetten-Andelst
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Maria Berends – van Hoek

Di/ 12 april Avondgebed in de 40-dagentijd

Paaskerk
19.30 uur: ds. Barbara de Groot/ds. Werner Pieterse, orde van dienst


Toelichting op de 1e collecte: Het Wereldhuis: een plek voor ongedocumenteerde migranten
Het Wereldhuis geeft ongedocumenteerden informatie en begeleiding. In Amsterdam wonen ongeveer 15.000 mensen zonder papieren. Sommige van hen zijn vluchtelingen of werkmigranten, anderen zijn het slachtoffer van mensensmokkel. Het Wereldhuis biedt advies en begeleiding en zorgt  voor taal- en computercursussen. De meeste activiteiten worden door de ongedocumenteerden zelf georganiseerd. Door actief vrijwilligerswerk te doen, verbeteren zij hun toekomstperspectief. Wilt u hieraan bijdragen?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wereldhuis


Toelichting op de 2e collecte: Jong Protestant: PaasChallenge – inleven in het paasverhaal
Elk jaar doen meer dan 6.000 jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzen zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v PaasChallange


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2021 >