Overzicht vieringen


Za/ 24 december, kerstavond

Eerste collecte: Diaconie, Kerk in Actie, Kinderen in de knel
Tweede collecte; Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente
Kruiskerk
!6.30 uur: ds. Roel Knijff, kinderkerstfeest
22.00 uur: ds. Roel Knijff, kerstnachtvierng, orde van dienst
Paaskerk
16.30 uur: ds. Barbara de Groot, kinderkerstfeest
21.30 uur: drs. Ardin Mourik prop., kerstnachtviering, orde van dienst
Pelgrimskerkgemeente
19.30 uur: Mw. Nelly Versteeg, een dienst in de sfeer van Taizé


Overzicht collecte-opbrengsten 2e/3e kwartaal 2022 >