Overzicht vieringen


Zo/ 18 december, 4e Advent

Eerste collecte: Diaconie, Jeugddiaconaat
Tweede collecte:  Kerk, Jong Protestant, Ontdekken wat Kerst betekent

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
13:30 uur: Sing-In
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Vonk Noordegraaf (Uddel)
18.30 uur: ds. W.H.Th. Moehn (Hilversum)
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Linda Veldman

Do/ 22 december

Kruiskerk
19.30 uur: Kerstconcert: A Spotless rose Choir of Claire College Cambridge o.l.v. Graham Ross.
Toegang: € 27,50, kaarten te koop op de site https://pga-b.nl/kruiskerk

Vr/ 23 december

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: pastor Jan Adolfs en dhr. Wim Vreeken, Kerstdienst met een koor


Toelichting op de 1e collecte: Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. KIA Banen voor jongeren.


Toelichting op de 2e collecte: Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente
Ook dit seizoen en in het komende jaar wil onze gemeente een bron van inspiratie blijven door momenten te creëren van bezinning en verdieping. Zo zijn er diverse bijbelkringen en gespreksavonden, alsmede bijeenkomsten voor meditatief bijbellezen,  meditaties, boekbesprekingen en lezingen. Daarnaast speciale thema-avonden over uiteenlopende onderwerpen. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere aan deze activiteiten besteed.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v vorming en toerusting.


Overzicht collecte-opbrengsten 2e/3e kwartaal 2022 >