Overzicht vieringen


Zo/  11 december, 3e Advent

Eerste collecte:  Diaconie, KiA binnenlands diaconaat, vrolijkheid in asielzoekerscentra
Tweede collecte:  Kerk, Communicatie in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: prop. Ardin Mourik, orde van dienst
19.30 uur: Taizéviering met Eric Citroen, ouderenpastor, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.D. Kamphuis (Barneveld)
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, Cantatedienst (Ceremony of Lessons and Carols), orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Maria Berends – van Hoek

Vr/ 16 december

’t Huis aan de Poel
14.30 uur:  Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. KIA Banen voor jongeren.


Toelichting op de 2e collecte: Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente
Ook dit seizoen en in het komende jaar wil onze gemeente een bron van inspiratie blijven door momenten te creëren van bezinning en verdieping. Zo zijn er diverse bijbelkringen en gespreksavonden, alsmede bijeenkomsten voor meditatief bijbellezen,  meditaties, boekbesprekingen en lezingen. Daarnaast speciale thema-avonden over uiteenlopende onderwerpen. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere aan deze activiteiten besteed.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v vorming en toerusting.


Overzicht collecte-opbrengsten 2e/3e kwartaal 2022 >