Overzicht vieringen


Zo/ 1 januari

Eerste collecte: Diaconie, Zorg – en hulpverlening in Amstelveen – Buitenveldert
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.30 uur: ds. Barbara de Groot, Ochtendgebed, orde van dienst
Paaskerk: geen dienst, zie Kruiskerk
Pauluskerk
10.30 uur
: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: dhr. P.G. Oskamp, Waverveen
Pelgrimskerkgemeente: geen dienst, zie Kruiskerk
Kapel VU mc
10.00 uur: Benita Spronk

Do/ 5 januari

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Hans Dornseiffen

Vr/ 6 januari

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Pastor Jan Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: Zorg – en hulpverlening in Amstelveen – Buitenveldert
Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. Soms komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze worden financieel een stukje op weg te helpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Zorg en hulpverlening.


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst en pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse vieringen en door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Eredienst en Pastoraat.


Overzicht collecte-opbrengsten 2e/3e kwartaal 2022 >