Overzicht vieringen


Zo/ 8 januari, eerste zondag na Epifanie

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Voedselbank Amstelveen
Tweede collecte:  Kerk, Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Ruurd van der Weg, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
19.30 uur: Taizéviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Linda Veldman

Vr/ 13 januari

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Voedselbank Amstelveen
Iedere week worden voedselpakketten verstrekt aan, op dit moment, ongeveer 110 huishoudens ( circa 320 gezinsleden) met een te laag inkomen in onze gemeente. De omvang van het pakket wordt afgestemd op de grootte van het huishouden. Het pakket omvat groente, fruit, brood, houdbare producten en vlees/ zuivel voor enkele dagen. Via landelijke ( Voedselbank Nederland) en lokale inzameling krijgen we producten.  Om een gezond en gevarieerd voedselpakket te kunnen samen stellen moeten we steeds meer groente en fruit kopen. Uw collecte bijdrage wordt hieraan besteed.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. voedselbank.


Toelichting op de 2e collecte: Wijkwerk
De collecte van deze week is bestemd voor het werk in onze wijk. De opbrengst gaat naar de wijkkas. De bestemming is onder andere voor: muziek en bloemen in de kerk, voor zieken, het bijhouden van onze website, de liturgieën en voor Paas- en Kruiskerk kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. Laten wij allen deze verantwoordelijkheid op ons nemen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v wijkwerk.


Overzicht collecte-opbrengsten 2e/3e kwartaal 2022 >