Overzicht vieringen


Zo/ 15 januari, tweede zondag na Epifanie

Eerste collecte:  Diaconie, Kariros Sabeel Nederland
Tweede collecte:  Kerk, PKN: ondersteuning van gemeenten om toegerust aan de slag te gaan

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Themaviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, Barneveld
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: nog niet bekend, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Maria Berends – van Hoek

Do/ 19 januari

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. Renger Prent

Vr/ 20 januari

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: ds. Coosje Verkerk


Toelichting op de 1e collecte: Kariros Sabeel Nederland
Kairos-Sabeel Nederland steunt de Palestijnen in hun geweldloze verzet tegen de bezetting van hun land door Israël en tegen de daaruit voortvloeiende schendingen van mensenrechten en internationaal recht. En wil daarmee bijdragen aan het tot stand komen van een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen. De Palestijnse  bevrijdingstheologie biedt een alternatief voor de theologie van christenzionisten die bezetting en daaruit voortvloeiend geweld rechtvaardigt.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kairos Sabeel.


Toelichting op de 2e collecte: PKN Ondersteuning gemeenten: goed uitgerust aan de slag
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diakonaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust voor hun taak. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v ondersteuning gemeenten.


Overzicht collecte-opbrengsten 2e/3e kwartaal 2022 >