Overzicht vieringen


Zo/ 22 januari – 3e zondag na Epifanie

Eerste collecte: Diaconie, Drugpastoraat Amsterdam
Tweede collecte:  Kerk, PKN: Missionair werk – Een kerk van betekenis

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot. orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.J. Krijgsman, Ridderkerk
18.30 uur: ds. G.H. Vlijm, Wezep
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen

Vr/ 27 januari

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Drugspastoraat Amsterdam
Pastoraat’ is een begrip dat in de kerk gebruikt wordt voor ‘naar elkaar omzien’. Dat kan op allerlei manieren.
Bezinning
Waar mensen elkaar ontmoeten, groeit ruimte en verlangen naar bezinning. We merken dat de behoefte aan het stilstaan bij het leven groot is en om bezinning vraagt. Hoe kan mijn leven met verslaving leefbaar blijven en hoe kan ik er zin aan geven of voor vinden? In de eigen zondagse diensten en in persoonlijke ontmoetingen zijn gebruikers en pastores hierover met elkaar in gesprek. Ook over de vraag wat de persoon en de boodschap van Jezus Christus voor ons kunnen betekenen in deze.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Drugspastoraat.


Toelichting op de 2e collecte: PKN Missionair werk: Een kerk van betekenis
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag. Dorpskerken hebben, onder meer, door hun diakonale activiteiten, een maatschappelijke functie. De dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen kunnen delen, ideeën opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in de eigen omgeving.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v een kerk van betekenis.


Overzicht collecte-opbrengsten 2e/3e kwartaal 2022 >