Overzicht vieringen


Zo/ 13 augustus

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Anna Poot
Tweede collecte:  Kerk In Actie: zending in Ghana, een sterke kerk op een kwetsbare plek

Kruiskerk
10.00 uur: zie Paaskerk
Paaskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. L. de Wit, Ede
18.30 uur: prop. P. van der Schee, Hoevelaken
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: dhr. Eric Citroen, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: Maria Berends – van Hoek
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Vr/ 18 augustus

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Stichting Anna Poot
Stichting Anna Poot is een stichting die zich al meer dan 30 jaar inzet voor het onderwijs van verpleegkundige en verloskundige in Oost Afrika.
StAP is opgericht in 1989.De Hoofddoelstelling van de stichting is het financieel ondersteunen van de studenten verpleegkunde en verloskunde. Daarnaast wil het bestuur een dialoog tussen verpleegkunde en verloskunde studenten en de scholen in Kenia, Tanzania, Oeganda en Nederland tot stand brengen. Dit is een speerpunt in het nieuwe beleid. Het doel is, dat studenten van en met elkaar leren over invulling van het beroep verpleegkunde en verloskunde en van elkaar leren. Op deze manier willen de stichting ook bijdragen de eigen kracht van Afrika en deze laten zien en horen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Anna Poot


Toelichting op de 2e collecte: Kerk In Actie,  Zending: Ghana –  Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp. Monica vertelt: Drie jaar geleden zijn we een nieuwe kerk gestart in Tamale, in het noorden van Ghana. In onze kerk komt maar één keer per maand een predikant langs. De andere keren preken we zelf. Nu leid ik ook zondags de diensten. Twee jaar geleden ben ik met deze training van de kerk gestart. Ik leer van alles over het Oude en Nieuwe Testament, ethiek, liturgie, bidden en de missie van de kerk. Dankzij de trainingen voel ik me een stuk zekerder in mijn werk voor de kerk. Kerk in Actie vraagt vandaag om uw financiële bijdrage.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Ghana


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2023 >