Overzicht vieringen


Zo/ 20 augustus

Eerste collecte: Diaconie, Stichting Voedselbank Amstelveen
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en Pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: zie Paaskerk
Paaskerk
10.00 uur: dhr. Eric Citroen, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. de Jager, Barneveld
18.30 uur: ds. A.J. Hagedoorn, Zegveld
Pelgrimskerkgemeente
10.00 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: Femke Stock

Vr/ 25 augustus

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: geen kerkdienst


Toelichting op de 1e collecte: Voedselbank Amstelveen
De hoge kosten van energie en de inflatie hebben ook in Amstelveen mensen in de financiële problemen gebracht. Het aantal cliënten/huishoudens dat van de Voedselbank gebruik maakt is het afgelopen jaar gestegen naar bijna 150 huishoudens ( ruim 450 gezinsleden). Een twintigtal vrijwilligers maakt iedere week de voedselpakketten klaar met groente, fruit, brood, houdbare producten en vlees/ zuivel; eten voor enkele dagen. De hoeveelheid groente en fruit dat we vanuit Voedselbanken Nederland aangeleverd krijgen neemt helaas af.  Om een gezond en gevarieerd voedselpakket te kunnen samen stellen kopen we steeds meer groente en fruit. Uw collecte bijdrage wordt hieraan besteed.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Voedselbank


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst en pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruis- en Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Dit doen wij met onze wekelijkse vieringen en onze financiële steun om vieringen ook elders in onze gemeente mogelijk te maken, zoals in de Vreugdehof; voorts door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Eredienst en pastoraat


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2023 >