Overzicht vieringen


Zo/ 27 augustus

Eerste collecte:  Diaconie, Rudolphstichting
Tweede collecte:  Kerk, Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: zie Paaskerk
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: prop. H.J. Teeuwissen, Huizen
18.30 uur: ds. G.H. Vlijm, Wezep
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: Eric Bras

Vr/ 1 september

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Pastor Jan Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: Rudolphstichting en De Glind
Het dorp De Glind is onlosmakelijk verbonden aan de Rudolphstichting. Al vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting zich in voor de opvang van kinderen in een gezin en in een dorpsgemeenschap. In 1914 begon dominee Rudolph op het platteland met de opvang van voogdijkinderen uit de steden. Zijn werk groeide uit tot de Rudolphstichting en Jeugddorp De Glind.
Anno nu biedt De Glind de combinatie van het gewone dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen; de ‘kracht van het gewone leven’. Kinderen kunnen in deze kleine, hechte dorpsgemeenschap weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. Omdat er zoveel kinderen in De Glind wonen zijn onderwijs, vrijetijd en (speel)voorzieningen afgestemd op hun behoeften.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Rudolphstichting


Toelichting op de 2e collecte: Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente
Voor het nieuwe seizoen staan er voor het jeugd en jongerenwerk veel vele activiteiten op stapel: naast de crèche en Kerk op Schoot voor de jongsten kunnen we denken aan kinderdiensten, Kliederkerk, het verzorgen van tienerdiensten, Sirkelslag KIDS, het geven van basiskatechisatie, het organiseren van de Taizéreis (eind augustus), contact met diverse schoolklassen in Amstelveen en het plaatselijk studentenwerk, en voor dit alles de verzorging van de PR. Voor velen, ook voor ouders, betekent dit een kennismaking met bijbelverhalen en het leren ontdekken van de waarde van het geloof. De opbrengst van deze collecte is bestemd ter ondersteuning en ontwikkeling van deze initiatieven

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jeugd- en jongerenwerk


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2023 >