Overzicht vieringen


Zo/ 14 mei

Eerste collecte:  Diaconie, Binnenlands diaconaat – Kerk-zijn met en voor elkaar
Tweede collecte:  Kerk, Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. van de Ruitenbeek, Wilnis
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: ds.  pastor Gerard Timmermans

Do/ 18 mei Hemelvaartsdag

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: zie Kruiskerk
Pelgrimskerkgemeente
10:00 uur: zie Kruiskerk

Vr/ 19 mei

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: dhr. Wim Vreeken


Toelichting op de 1e collecte: Kerk-zijn met en voor elkaar
Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen omgeving. Er zijn voor anderen en iets doen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zoals de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank in Almere. De kerk organiseert een taalcafé, waar vrijwilligers taalles geven aan Syrische vluchtelingen, en gezamenlijke maaltijden voor gemeenteleden en vluchtelingen. Op vrijdagochtend kun je buurten in de kerk, onder het genot van koffie of thee. Toen dat in coronatijd niet mogelijk was, trok het ‘buurtbakkie’ van de kerk de wijk in. Met deze activiteiten wil de kerk diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de wijk.
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Geef in de collecte en steun het diaconale werk van Kerk in Actie. Helpt u mee?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte.

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Binnenlands diaconaat.


Toelichting op de 2e collecte: Wijkwerk
De collecte van deze week is bestemd voor het werk in onze wijk. De opbrengst gaat naar de wijkkas. De bestemming is onder andere voor: muziek en bloemen in de kerk, voor zieken, het bijhouden van onze website, de liturgieën, voor kerkdienstgemist.nl ( via dit platform bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken) en folders. Laten wij allen deze verantwoordelijkheid op ons nemen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte.

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk.


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2023 >