Overzicht vieringen


Zo/ 21 mei

Eerste collecte:  Diaconie, Zorg- en hulpverlening in Amstelveen – Buitenveldert
Tweede collecte:  Kerk, Missionair werk: kinderen en ouders op zoek naar zingeving

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Mirjam Buitenwerf, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Noorderijk, IJsselmuiden
18.30 uur: ds. F. van Roest, Zeist
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Bram Sneep, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Femke Stock

Do/ 25 mei

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Odien van ‘t Riet

Vr/ 26 mei

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Individuele hulpverlening Amstelveen-Buitenveldert
Ook al zijn er vele sociale voorzieningen, toch kan het gebeuren dat er in een huishouden financiële nood ontstaat. Denk aan sociale minima die weinig spaarruimte hebben . Hierdoor kunnen bepaalde kosten niet opvangen worden en lopen ze het risico om schulden op te bouwen. Dit kunnen bv. medische kosten zijn die niet vergoed worden of een koelkast die onverwacht stuk gaat etc. De diaconie helpt dan met een financiële gift zodat het leven van deze mensen iets verlicht wordt. Met uw bijdrage helpt u dit diaconale werk voort te zetten

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte.

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Zorg- en hulpverlening.


Toelichting op de 2e collecte: PKN: Missionair werk: Pioniersplekken, kinderen en ouders op zoek naar zingeving
Pioniersplekken – nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk – zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past. Bij pioniersplek “Zin op school” in Waalwijk bijvoorbeeld, gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie en naar een waardevolle toepassing van de christelijke traditie in hun persoonlijk leven. In kliederklassen en andere activiteiten komen op een speelse en creatieve manier diverse levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken en vraagt daarbij ook uw financiële steun.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte.

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. missionair werk.


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2023 >