Overzicht vieringen


Zo/ 28 mei Pinksteren

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Edukans
Tweede collecte:  Kerk, Kerk in Actie: Egypte: Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. J.P. Ouwenhand, Ilpendam
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, dienst van Schrift en Tafel, orde van dienst
In deze feestelijke pinksterdienst wordt muziek ten gehore gebracht van de Engelse componist Herbert Howells (1892-1983), o.a. delen uit diens Collegium Regale, een werk geschreven voor het koor van King’s College te Cambridge (1947)
Kapel VUmc
10.00 uur: Eric Bras
Vreugdehof
10.30 uur: Ellen kok

Ma/ 29 mei Pinksteren

Pauluskerk
10.00 uur: J.A.J. Pater, Doornspijk

Vr/ 2 juni

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Pastor Jan Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: Stichting Edukans
Het begint met het schrijven van je naam. Dan leer je rekenen en samenwerken. En stap voor stap word je een volwassene. Een persoon met eigen dromen en wensen voor de toekomst. Maar wat nou als er helemaal geen school is? Als het niet veilig is op school? Of als de docent niet weet hoe hij les moet geven? Wat als je geen geld hebt voor een vervolgopleiding en dus geen enkel uitzicht op werk? Voor al die kinderen én jongeren is Edukans er.

De droom van Edukans is een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en uit te groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met de capaciteiten om zijn eigen toekomst te beïnvloeden. En een volwassene die zijn kinderen dezelfde kans geeft.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Edukans.


Toelichting op de 2e collecte: Kerk in Actie, Zending: Egypte – Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen
Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen toch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. Het is de bedoeling dat de hele familie meedoet om de vragen te beantwoorden. Daarbij kunnen de kinderen hun broer of zus om hulp vragen. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde Bijbel. Een feest van hoop dat uw financiële steun verdient!

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Egypte.


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2023 >