Overzicht vieringen


Zo/ 4 juni Trinitatis

Eerste collecte: Diaconie, Stichting Wereldhuis
Tweede collecte:  Kerk, Raad van Kerken in Nederland

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Ruurd van den Weg, dienst van Schrift en Tafel, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. W.H. Th. Moehn, Hilversum
Pelgrimskerkgemeente
10.00 uur: ds. Dirk Wolse, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Maria Berends-Hoek

Do/ 8 juni

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Hans Dornseiffen

Vr/ 9 juni

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Stichting Wereldhuis
Het Wereldhuis wil we een positieve bijdrage leveren aan het leven van ongedocumenteerde mensen in Amsterdam – op alle mogelijke manieren. Het Wereldhuis creëert een plek waar mensen op adem kunnen komen en de ruimte krijgen voor het vertellen van hun verhaal. Zo verkent het Wereldhuis samen de mogelijkheden om een volgende stap te kunnen zetten. Wat daarvoor nodig is, verschilt van persoon tot persoon. Bij de één is het allereerst een bord warm eten, terwijl een ander vooral baat heeft bij Nederlandse les of hulp bij het opbouwen van een netwerk. Het Wereldhuis verkent met haar bezoekers hun mogelijkheden en talenten om hen zo weer eigenaar van hun eigen verhaal te maken.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wereldhuis.


Toelichting op de 2e collecte: Raad van Kerken in Nederland
De Raad van Kerken, gevestigd in Amersfoort, wil “werk maken van samen”. Mede door middel van vele vrijwilligers zet de Raad zich in voor de bestrijding van armoede in Nederland, voor een zorgvuldige opvang van vreemdelingen in ons land, en ook voor goed overleg tussen verschillende kerken en godsdiensten. De gezamenlijke kerken werken binnen de Raad jaarlijks aan tientallen projecten. De Protestantse Kerk Nederland is een van deze aangesloten kerken. Zo maken zij zich sterk voor een levendig getuigenis, in vertrouwen op God.  De Raad moet echter een deel van zijn financiën zien te vinden in de vorm van een jaarlijks te houden collecte. Daarom vraagt de Raad van Kerken vandaag uw bijdrage.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Raad van Kerken.


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2023 >