Overzicht vieringen


Zo/ 16 april

Eerste collecte: Diaconie, Kerkwebradio
Tweede collecte:  Kerk, Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: pastor Ria Keijzer – Meeuwse, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Sietske van der Hoek, orde van dienst
16.00 uur: ds. Corine Sloots en jeugdwerker Nienke van der Heiden
19.30 uur: Taizéviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. L.W. den Boer, Goedereede
18.30 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle a/d IJssel
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: dhr. Gerrit Oud, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Maria Berends – van Hoek

Do/ 20 april

Vreugdehof
Aanvang onbekend: Deken Eugène Jongerden

Vr/ 21 april

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Kerkwebradio

Door de Kerkwebradio is het mogelijk om thuis de kerkdienst mee te kunnen luisteren. Dit wordt zeer op prijs gesteld door mensen die door ouderdom en/of ziekte niet meer naar de dienst kunnen komen. De diaconie stelt de benodigde kastjes gratis beschikbaar en betaalt ook de onderhoudskosten van de kastjes. De gebruikskosten van ongeveer €7,- worden zo mogelijk door de luisteraar zelf betaald. Om de kastjes kosteloos te blijven leveren vragen we vandaag uw bijdrage.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte.

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kerkweb.


Toelichting op de 2e collecte: Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente
Ook voor de komende periode staan er voor het jeugd en jongerenwerk veel vele activiteiten op stapel: naast de crèche en Kerk op Schoot voor de jongsten kunnen we denken aan kinderdiensten, Kliederkerk, het verzorgen van tienerdiensten, een theaterweekend voor jongeren, het geven van basiskatechisatie, het organiseren van een Taizéreis, scholenwerk, bezoek aan twintigers en het plaatselijk studentenwerk (op Uilenstede) vanuit de Taakgroep Jeugd-, Jongeren en Studentenwerk (JJS), en voor dit alles de verzorging van de PR. Voor velen, ook voor ouders, betekent dit een kennismaking met bijbelverhalen en het leren ontdekken van de waarde van het geloof. De opbrengst van deze collecte is bestemd ter ondersteuning en ontwikkeling van deze initiatieven.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte.

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v . Jeugd- en jongerenwerk.


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2022 >