Overzicht vieringen


Zo/ 23 april

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Stap Verder
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en Pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Klaas Holwerda, Heilig Avondmaal, orde van dienst
16.30 uur: Muzikale vespers, liturg: Bettine Siertsema, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Peter van Ankeren, orde van dienst
17:00 uur: ds. Gert Jan de Bruin, themaviering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.A.W. Boon, Veenendaal
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. S. Lanser, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Sujin Rosie

Do/ 27 april (Koningsdag)

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen kerkdienst

Vr/ 28 april

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: geen kerkdienst


Toelichting op de 1e collecte: Stichting Stap Verder
Stap Verder is een plek waar mensen kennis en informatie kunnen halen over de Nederlandse samenleving. De missie van Stap Verder is dat bewoners van Amsterdam Zuidoost tot hun recht komen. Dat wil zeggen dat mensen toegang krijgen tot kennis die zij nodig hebben om een menswaardig bestaan op te bouwen. Nederland heeft de Verklaring van de rechten van de mens ondertekend. Maar het is niet altijd gemakkelijk om in Nederland je rechten te krijgen. Dat geldt zowel voor bewoners die in Nederland geboren en getogen zijn, als voor nieuwkomers.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte.

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Stap verder.


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst en pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruis- en Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse vieringen en door onze financiële steun om vieringen in de Vreugdehof te continueren; voorts door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen. .

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte.

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v . Eredienst.


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2022 >