Overzicht vieringen


Zo/  30 april

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Beninami
Tweede collecte:  Kerk, Communicatie in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Frans Breukelman, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Ruurd van den Weg, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, dienst van Schrift en Tafel, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Eric Bras

Vr/ 5 mei

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: geen kerkdienst


Toelichting op de 1e collecte: BeninAmi – een school in Benin (West-Afrika)
Het begon met een droom van een groep studievrienden in het noorden van Benin (West-Afrika): een school bouwen Berecigou in de regio Atacora. Inmiddels staat er een watertoren en is er voldoende geld beschikbaar om te starten met de bouw van de begane grond van de school. Uw bijdrage aan deze collecte wordt gebruikt om het onderwijs en de onderwijsmaterialen straks te kunnen opstarten. Kijk voor meer informatie op www.BeninAmi.nl. Alvast heel hartelijk dank voor uw gift!

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte.

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. BeninAmi.


Toelichting op de 2e collecte: Communicatie in onze gemeente
De kerk is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze doelen en ons werk daarom aktiever en soms ook professioneler onder de aandacht brengen. Wat wil je de mensen vertellen dat ons kostbaar en waardevol is en hoe breng je dat over. In de jonge kerk was het trouwens niet anders: Paulus verzond zijn vele brieven over de hele toenmalige wereld. Iedere tijd kent weer een verschillende aanpak. Nu vormen sociale media belangrijke platformen waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. Met de opbrengst van deze collecte worden onder andere het onderhoud van de website, de kosten van flyers en folders en onze fondsenwerving betaald.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte.

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. communicatie.


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2022 >