Zo/ 17 juli Do/ 21/7 Vr/ 22/7

Overzicht van alle diensten

Zo/  17 juli

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Voedselbank Amstelveen
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: Eric Citroen, kerkelijk werker, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.B. Verspuij, Otterlo
18.30 uur: ds. J.N. Zuijderduijn, Oosterwolde
De Goede Herder
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Do/ 21 juli

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Odien van het Riet

Vr/ 22 juli

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Voedselbank Amstelveen
Iedere week worden voedselpakketten verstrekt aan, op dit moment, ongeveer 110 huishoudens ( circa 320 gezinsleden) met een te laag inkomen in onze gemeente. De omvang van het pakket wordt afgestemd op de grootte van het huishouden. Het pakket omvat groente, fruit, brood, houdbare producten en vlees/ zuivel voor enkele dagen. Via landelijke ( Voedselbank Nederland) en lokale inzameling krijgen we producten.  Om een gezond en gevarieerd voedselpakket te kunnen samen stellen moeten we steeds meer groente en fruit kopen. Uw collecte bijdrage wordt hieraan besteed.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte diaconie
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Voedselbank.


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst & pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse vieringen -voor de Pelgrimskerkgemeente inmiddels in De Goede Herder kerk- en door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte kerk
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v  Eredienst en Pastoraat.


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2022 >