Zo/ 24 juli

Overzicht van alle diensten

Zo/ 24 juli

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Stoelenproject
Tweede collecte:  Kerk, Nederlands Bijbelgenootschap

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: Eric Citroen, kerkelijk werker, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
De Goede Herder
09.30 uur: nog niet bekend
Kapel VU mc
10.00 uur: Eric Bras


Toelichting op de 1e collecte: Stoelenproject
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven er 50 daklozen in onze opvang aan de Marnixstraat. Met 75 vrijwilligers verzorgen we ieder jaar 10.000 overnachtingen. Hiervoor zijn we volledig afhankelijk van subsidie en donaties. Iedere financiële bijdrage is welkom! Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, iedere bijdrage gaat rechtstreeks naar voorzieningen voor onze bezoekers. Wilt u ons steunen met een donatie?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte diaconie
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Stoelenproject.


Toelichting op de 2e collecte: Nederlands Bijbelgenootschap
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), dat in 2021 door fusie is voortgekomen uit het Nederlands Bijbelgenootschap, brengt de Bijbel dicht bij mensen in binnen- en buitenland. Dat doet men door de Bijbel te vertalen in begrijpelijke en moderne taal, deze beschikbaar te stellen, uitleg en achtergronden over de Bijbel te geven en mensen de relevantie van de Bijbel te laten ervaren. Een van de projecten nu is: Bijbels voor vluchtelingen wereldwijd. Daarom vandaag een collecte voor het NBG. Van harte aanbevolen!

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte kerk
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v  NBG.


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2022 >