Zo/ 31 juli Vr/ 5/8

Overzicht van alle diensten

Zo/ 31 juli

Eerste collecte: Diaconie, Zorg- en hulpverlening in Amstelveen – Buitenveldert
Tweede collecte:  Kerk, Communicatie in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Hetty Boot, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.J. Paul
18.30 uur: ds. G.C. Klok
De Goede Herder
09.30 uur: mw. P.J. Versteeg, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Benita Spronk
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Gerard Timermans

Vr/ 5 augustus

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: pastor Jan Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: Zorg en Hulpverlening
Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. Soms komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze worden financieel een stukje op weg te helpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte diaconie
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. zorg en hulp.


Toelichting op de 2e collecte: Communicatie in onze gemeente
In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze doelen en ons werk nog aktiever en soms ook professioneler onder de aandacht brengen. In de jonge kerk was het trouwens niet heel anders: Paulus ging op de Areopagus staan. Nu is internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. Met de opbrengst van deze collecte worden onder andere het onderhouden van de website en de kosten van fondsenwerving betaald.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte kerk
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Communicatie.


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2022 >