Zo/ 7 augustus Vr/ 12/8

Overzicht van alle diensten

Zo/ 7 augustus

Eerste collecte:  Diaconie, Jeugddiaconaat
Tweede collecte:  Kerk, Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Jaap Doolaard, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. J.B. ten Hoeve, Veenendaal
De Goede Herder
09.30 uur: nog niet bekend
Kapel VUmc
10.00 uur: Maria Berends – van Hoek

Vr/ 12 augustus

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Jeugddiaconaat
Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee. Door diaconale werkvormen in te passen in bestaande jeugdwerkactiviteiten, zoals Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de gemeente gewerkt aan diaconale bewustwording onder kinderen en jongeren. Door te collecteren voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale thema’s en activiteiten te ontwikkelen en bij kinderen en jongeren onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte diaconie.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugddiaconaat.


Toelichting op de 2e collecte: Wijkwerk
Deze week collecteren we voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar de wijkkas. De bestemming is onder andere voor: muziek en bloemen in de kerk, voor zieken, het bijhouden van onze website, de liturgieën en kerkdienstgemist.nl (voor Paas- en Kruiskerk). Via dit platform bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte kerk
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v wijkwerk.


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2022 >