Zo/ 14 augustus

Overzicht van alle diensten

Zo/  14 augustus

Eerste collecte:  Diaconie, Wijkdoel
Tweede collecte:  Kerk, Kerk in Actie in Egypte: de kerk staat op tegen armoede in het dorp

Kruiskerk
10.00 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: prop. A.M. van Manen, Weesp
18.30 uur: ds. T.J. Maas
De Goede Herder
09.30 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep


Toelichting op de 1e collecte: Wijkdoel

 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte diaconie.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkdoel.


Toelichting op de 2e collecte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp.
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar samen met de inwoners aan een betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd. Ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte kerk
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Kia Egypte.


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2022 >