Zo/ 21 augustus Vr 26/8

Overzicht van alle diensten

Zo/ 21 augustus

Eerste collecte: Diaconie, Stichting Anna Poot
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn
18.30 uur: ds. L. Plug, Barneveld
De Goede Herder
09.30 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: dr. Femke Stock

Vr/ 26 augustus

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Stichting Anna Poot
De gezondheidszorg in ontwikkelingslanden -vooral in Afrika- laat nog veel te wensen over. Nog steeds is er een tekort aan geschoolde artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedisch personeel en verloskundigen. Als gevolg van het artsentekort komt er een aanzienlijk deel van de preventie, diagnostiek en behandeling op de schouders van verpleegkundigen terecht. Door een bijdrage te leveren aan scholing van verpleegkundigen en verloskundigen wil de stichting de gezondheidszorg verbeteren, zorgen dat studerenden zich financieel kunnen redden en het toekomstperspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren. Helpt u mee?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte diaconie.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Anna Poot.


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst en pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse vieringen (voor de Pelgrimskerkgemeente inmiddels in de Goede Herder kerk) en door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte kerk
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v eredienst en pastoraat.


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2022 >