Zo/ 28 augustus

Overzicht van alle diensten

Zo/ 28 augustus

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting voedselbank Amstelveen
Tweede collecte:  Kerk, Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: prop. A.M. van Mourik, Driebruggen
18.30 uur: ds. P. Veerman, Katwijk
De Goede Herder
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Eric Bras
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Gerard Timmermans


Toelichting op de 1e collecte: Voedselbank Amstelveen
Iedere week worden voedselpakketten verstrekt aan, op dit moment, ongeveer 110 huishoudens ( circa 320 gezinsleden) met een te laag inkomen in onze gemeente. De omvang van het pakket wordt afgestemd op de grootte van het huishouden. Het pakket omvat groente, fruit, brood, houdbare producten en vlees/ zuivel voor enkele dagen. Via landelijke ( Voedselbank Nederland) en lokale inzameling krijgen we producten.  Om een gezond en gevarieerd voedselpakket te kunnen samen stellen moeten we steeds meer groente en fruit kopen. Uw collecte bijdrage wordt hieraan besteed.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte diaconie.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Voedselbank.


Toelichting op de 2e collecte: Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente
Een nieuw seizoen staat voor de deur om weer aan de slag te gaan: in de wekelijkse Kinderdienst, de Tienerdienst en speciale vieringen met de ouders. Zo worden ook ouders gastvrij onthaald in een warme gemeenschap en voor velen van hen betekent dit een kennismaking met bijbelverhalen.  Kinderen en jongeren worden met diverse materalen en activiteiten geholpen bij het ontdekken van de waarde van het geloof in hun leven. De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd ter ondersteuning en ontwikkeling van deze activiteiten. Collecteer mee om dit werk te laten groeien.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte kerk
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v jeugd en jongerenwerk.


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2022 >