Zo/ 17 juli

Overzicht van alle diensten

Zo/  17 juli

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Voedselbank Amstelveen
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: Kerkelijk werker Eric Citroen, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.B. Verspuij, Otterlo
18.30 uur: ds. J.N. Zuijderduijn, Oosterwolde
De Goede Herder
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2022 >