Overzicht vieringen


Zo/ 18 juni

Eerste collecte:  Diaconie, Jeugddiaconaat
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Elizabeth Post, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard, Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. P.B. Verspuij, Otterlo
Pelgrimskerkgemeente
10.00 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Benita Spronk

Do/ 22 juni

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. Renger Prent

Vr/ 23 juni

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Jeugddiaconaat
Wat is diaconie eigenlijk? Veel kinderen, jongeren en studenten hebben geen idee. Door diaconale werkvormen in te passen in bestaande (jeugdwerk)activiteiten, zoals Kinderkerk, Tienerdiensten, Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk, wordt er binnen de gemeente gewerkt aan diaconale bewustwording onder kinderen en jongeren. Daarnaast worden er ook (kleinschalige) diaconale activiteiten georganiseerd binnen jeugd- en studentenwerk, o.a.  in samenwerking met scholen en studentenverenigingen. Door te collecteren voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale werkvormen en activiteiten te ontwikkelen en die bij kinderen, jongeren en studenten onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugddiaconaat.


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst en pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruis- en Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Dit doen wij met onze wekelijkse vieringen en onze financiële steun om vieringen ook elders in onze gemeente mogelijk te maken, zoals in de Vreugdehof; voorts door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Eredienst en pastoraat.


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2023 >