Overzicht vieringen


Zo/ 25 juni

Eerste collecte: Diaconie, Werelddiaconaat: Colombia – Perspectief voor jonge vluchtelingen in Venezuela
Tweede collecte:  Kerk, Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
16.30 uur: Muzikale vesper, liturg: ds. Niek Scholten,
Paaskerk
10.00 uur: mw. Laura Dijkhuizen, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard, Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, Heilig Avondmaal, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: Eric Bras

Vr/ 30 juni

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: geen kerkdienst


Toelichting op de 1e collecte: KIA: Werelddiaconaat Colombia
Perspectief voor jonge vluchtelingen in Venezuela
In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico.
De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis.
Het misbruik begint vaak via online contacten, maar ook door toerisme. De medewerkers geven voorlichting op scholen in achterstandswijken en informeren ze opvoeders over de gevaren. Daarnaast trainen ze ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen.
Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Colombia.


Toelichting op de 2e collecte: Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente
Voor de komende tijd staan er voor het jeugd en jongerenwerk veel vele activiteiten op stapel, ook in de zomerperiode: naast de crèche en Kerk op Schoot voor de jongsten kunnen we denken aan kinderdiensten, Kliederkerk, het verzorgen van tienerdiensten, binnenkort het tieneruitje, Sirkelslag KIDS, het geven van basis catechisatie, het organiseren van de Taizéreis (eind augustus), contact met diverse schoolklassen en het plaatselijk studentenwerk, en voor dit alles de verzorging van de PR. Voor velen, ook voor ouders, betekent dit een kennismaking met bijbelverhalen en het leren ontdekken van de waarde van het geloof. De opbrengst van deze collecte is bestemd ter ondersteuning en ontwikkeling van deze initiatieven.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jeugd- en jongerenwerk


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2023 >